Try Free Demo At Your Home


Name

Your Email

Mobile Number

Occupation

Prefered Timing

City

Full Address

AnyThing Else

Feedback


Name

Your Email

Mobile Number

Subject

Comment

Suggetion


Name

Your Email

Mobile Number

Subject

Suggetion

Share Your Review


Name

Email

Mobile Number

Your Review

Your Rating
(click to rate)

अक्षरधारा


Features

 • ज्ञानरचनावाद व A.B.L. अध्ययन पद्धतीचा वापर
 • श्रवणपूर्व तयारी, वाचनपूर्व तयारी, लेखनपूर्व तयारी
 • Animation च्या द्वारे मुळाक्षरांची ओळख व लेखन
 • स्वरचिन्हाच्या द्रुढीकरणासाठी Animated Story चा वापर
 • भाषण – संभाषण तयारी
 • भरपूर चित्रे, ऑडिओ क्लिप्स, अनिमेटेड क्लीप्स व शब्दांचा वापर
 • ऑडिओ द्वारे शब्द व वाक्य परिचय
 • वाक्य लेखन व सराव
 • जोडाक्षरयुक्त शब्दांचा अभ्यास आणि सराव
 • चित्रलेखन व चित्रवाचन
 • Animation द्वारे 100 राहून अधिक दैनंदिन जीवनातील क्रियांची ओळख
 • भाषा विषयातील अप्रगत विध्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सॉफ्टवेअर
 • भाषा विषय शिकण्याची आवड निर्माण करणारे सॉफ्टवेअर
 • शिकण्याचा वेग वाढविण्यासाठी उपयुक्त
 • दररोजच्या वापराने अवघ्या 30 दिवसात भाषा विषयाची तयारी
 • वेळेत भाषा विषय शिकल्याने विचार करण्याच्या पातळीत वाढ
 • ज्ञानरचनावाद व A.B.L. अध्ययन पद्धतीचा वापर
 • श्रवणपूर्व तयारी, वाचनपूर्व तयारी, लेखनपूर्व तयारी
 • Animation च्या द्वारे मुळाक्षरांची ओळख व लेखन
 • स्वरचिन्हाच्या द्रुढीकरणासाठी Animated Story चा वापर
 • भाभरपूर चित्रे, ऑडिओ क्लिप्स, अनिमेटेड क्लीप्स व शब्दांचा वापर
 • ऑडिओ द्वारे शब्द व वाक्य परिचय
 • वाक्य लेखन व सराव
 • जोडाक्षरयुक्त शब्दांचा अभ्यास आणि सराव
 • चित्रलेखन व चित्रवाचन
 • Animation द्वारे 100 राहून अधिक दैनंदिन जीवनातील क्रियांची ओळख
 • भाषा विषयातील अप्रगत विध्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सॉफ्टवेअर
 • भाषा विषय शिकण्याची आवड निर्माण करणारे सॉफ्टवेअर
 • शिकण्याचा वेग वाढविण्यासाठी उपयुक्त
 • दररोजच्या वापराने अवघ्या 30 दिवसात भाषा विषयाची तयारी
 • वेळेत भाषा विषय शिकल्याने विचार करण्याच्या पातळीत वाढ